این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: ساختار سازمانی کنفرانس  >  اعضای کمیته علمی

دبیر علمی فنی و مهندسی
سید امیر حسن منجمی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
دبیر علمی علوم انسانی
دكتر امیر قمرانی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیاز‌های خاص
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
Dr.Georgios N.Yannakakis

Associate Professor
Informatics
University of Malta
فنی و مهندسی
دكتر مهرداد آشتیانی
عضو هیأت علمی
 گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم انسانی
دكتر احسان آقابابایی
عضو هیأت علمی
گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر عاطفه احمدی
Computer Software
University of Canterbury
علوم انسانی
دكتر امر اله ابراهیمی
عضو هیأت علمی
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
علوم انسانی
دكتر اعظم اسفیجانی
عضو هیأت علمی
گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر خلیل اسماعیل پور
عضو هیأت علمی
گروه مشاوره
دانشگاه تبریز
فنی و مهندسی
امین بابادی
پژوهشگر
& School of Science
Technology

Aalto University
فنی و مهندسی
دکتر اعظم باستان فرد
عضو هیأت علمی
 گروه گرافیک کامپیوتری
دانشگاه صدا و سیما
علوم انسانی
دكتر نگین برات دستجردی
عضو هیأت علمی
گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر محمداحسان بصیری
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شهرکزد
علوم انسانی
دکتر سید محمد بهشتیان
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی
فنی و مهندسی
دکتر مازیار پالهنگ
عضو هیأت علمی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم انسانی
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
علوم انسانی
دکتر سعید پورروستایی اردکانی
عضو هیأت علمی
گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
دكتر ماه‌گل توکلی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر سپهر جلالی
Computer Engineering
City University,London
فنی و مهندسی
دکتر منصور جم‌زاد
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی شریف
علوم انسانی
دكتر غلامرضا چلبیانلو
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی تبریز
هـنـر
دکتر منصور حسامی کرمانی
عضو هیأت علمی
گروه نقاشی
دانشگاه الزهرا (س)
هـنـر
دکتر پریسا دارویی
تصویرسازی و هنردرمانی
دانشگاه هنر اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر محمدرضا دلیری
عضو هیأت علمی
گروه بیوالکتریک
دانشگاه علم و صنعت ایران
فنی و مهندسی
دکتر هدی رودکی لواسانی

عضو هیأت علمی
گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
فنی و مهندسی
دکتر جواد راستی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی پزشکی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
شقایق روحی
پژوهشگر
& School of Science
Technology

Aalto University
علوم انسانی
دكتر رضا زعفریان
عضو هیأت علمی
گروه کارآفرینی
دانشگاه تهران
هـنـر
دکتر یونس سخاوت
عضو هیأت علمی
گروه چندرسانه ای
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علوم انسانی
دكتر ایرج شاکری نیا
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه گیلان
علوم انسانی
دكتر روح الله شهابی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی
فنی و مهندسی
پروفسور شروین شیرمحمدی
School of Electrical Engineering
and Computer Science
University of Ottawa
علوم انسانی
دکتر سعید صادقی
روانشناس
استانداری اصفهان
علوم انسانی
دكتر پرویز صباحی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه سمنان
علوم انسانی
دكتر بابک صفاری
عضو هیأت علمی
گروه اقتصاد
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر هدایت صحرایی
عضو هیأت علمی
گروه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علوم انسانی
دکتر علی صفری
عضو هیأت علمی
گروه مدیریت
دانشگاه اصفهان
هـنـر
دکتر محمدعلی صفورا
عضو هیأت علمی
گروه انيميشن و سينما
دانشگاه تربیت مدرس
علوم انسانی
دكتر سید كمال صولتی دهكردی
عضو هیأت علمی
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
علوم انسانی
دکتر احمد عابدی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیازهای خاص
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر محمدرضا عابدی
عضو هیأت علمی
گروه مشاوره
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر مهدی عباسی
عضو هیأت علمی
گروه کامپیوتر
دانشگاه بوعلی سینا همدان
علوم انسانی
دکتر علی عسگری
عضو هیأت علمی
گروه روانسنجی
دانشگاه خوارزمی تهران
فنی و مهندسی
پروفسور ناصر قاسم آقایی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر امیر قمرانی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیاز های خاص
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر محمد کاظمی فرد
عضو هیأت علمی
گروه کامپیوتر
دانشگاه رازی کرمانشاه
علوم انسانی
دكتر مسعود كوثری
عضو هیأت علمی
گروه ارتباطات اجتماعی
دانشگاه تهران
هـنـر
دکتر سیدعلیرضا گلپایگانی
عضو هیأت علمی
گروه تصویر متحرک (انیمیشن)
دانشگاه هنر تهران
علوم انسانی
دكتر زهره لطیفی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه پیام نور اصفهان
علوم انسانی
دكتر علی محمدزاده
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه پیام نور تبریز
فنی و مهندسی
دکتر هادی مرادی
عضو هیأت علمی
گروه هوش ماشین و روباتیک
دانشگاه تهران
علوم انسانی
دكتر غلامرضا منشئی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
علوم انسانی
دكتر رسول مظاهری
عضو هیأت علمی
گروه حقوق
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر سید امیرحسن منجمی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
هـنـر
دکتر فروغ مهیار
عضو هیأت علمی
طراحی صنعتی
دانشگاه هنر اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر بهروز مینایی
رییس هیأت مدیره بنیاد ملّی بازی‌های
رایانه‌ای و عضو هیأت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم انسانی
دکتر سید محمدحسین موسوی نسب
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
فنی و مهندسی
کوروش نادری
پژوهشگر
& School of Science
Technology

Aalto University
علوم انسانی
دکتر اسماعیل ناصری
عضو هیأت علمی
روانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی
علوم انسانی
دکتر مصطفی نجفی
عضو هیأت علمی
روانپزشکی کودک و نوجوان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر مجتبی وحیدی اصل
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
علوم انسانی
دكتر علی یونسی
عضو هیأت علمی
گروه علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
هـنـر
مهندس حمید صادقیان
عضو هیأت علمی
گروه ارتباط تصویری
دانشگاه هنر اصفهان