این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات فارسی
.: راهنمای نگارش مقالات فارسی

  راهنمای نگارش مقالات
  • ارسال مقالات صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق وب‌سایت کنفرانس قابل انجام است.
  • تنها مقالاتي در فرايند داوري قرار خواهند گرفت كه مطابق قالب مورد قبول مقالات کنفرانس تهیه گردند.
  • تنها اصل مقالات کامل قابل قبول است. از ارسال چکیده مقاله خودداری کنید.
  • قالب مورد نظر را از اینجا می‌توانید دریافت نمایید.