این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > تاریخ‌های مهم
.: تاریخ‌های مهم

 تاريخ برگزاری کنفرانس:

 ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۶


آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:

 ۳۰ آذر ۱۳۹۶ 
۱۵ دی ۱۳۹۶


اعلام نتایج داوری:

 ۱ بهمن ۱۳۹۶
 

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس:

 ۱۰ بهمن 
۱۳۹۶