این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > هزینه ثبت‌نام
.: هزینه ثبت‌نام

  
 
عنوان خدمات آزاد هیأت علمی دانشجو
مقاله‌ی اول ۱۷۵،۰۰۰ ۱۴۵،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰ 
مقاله‌ی دوم به بعد ۹۰،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰ 
بدون مقاله ۱۴۵،۰۰۰ ۱۲۵،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ 
• تمامی مبالغ به تومان می‌باشند. 
• برای شرکت در کنفرانس با مقاله، تا زمانی که تکلیف پذیرش مقاله‌تان مشخص نشده هزینه را پرداخت نکنید.
• برای هر عنوان مقاله حتماً یکی از نویسندگان باید در کنفرانس ثبت‌نام و هزینه‌ی مربوطه را پرداخت نماید.
• به هرنفر شرکت‌کننده بسته‌ای شامل لوح فشرده‌ی مجموعه مقالات و گواهی شرکت در کنفرانس و اقلام دیگر اهدا خواهد شد. 
• مجموعه مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع مقالات سیویلیکا و ISC نمایه خواهد شد.