این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > فهرست مجلات مرتبط
.: فهرست مجلات مرتبط

به‌هدف ارتقای سطح کیفی مقالات ارائه شده در کنفرانس، با تعدادی از مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی توافق شده است که روند داوری مقالات برتر کنفرانس در این مجلات تسریع و تسهیل شود. لازم به ذکر است که پذیرش مقاله در کنفرانس به‌معنی پذیرش آن در این مجلات نیست؛ بلکه نسخه‌ی گسترش‌یافته‌ی مقالات برتر توسط نویسنده و از طریق دبیرخانه‌ی کنفرانس به مجلات مزبور ارائه و داوری مربوطه در مجلات انجام خواهد شد. لکن روند داوری برای این مقالات سریع‌تر و ساده‌تر انجام خواهد گرفت. لیست این مجلات (که در حال تکمیل است) به شرح زیر می‌باشد:

 
ردیف نام مجله محل انتشار رتبه آدرس وب‌گاه
۱ رویش روانشناسی انجمن رواشناسی بالینی کودک و نوجوان علمی-ترویجی http://www.frooyesh.ir
۲ تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی-پژوهشی http://islamicedu.rihu.ac.ir
۳ یادگیری الکترونیکی قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی علمی-پژوهشی http://ijvlms.ir/online
۴ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی علمی-پژوهشی http://ictedu.iausari.ac.ir
۵  پژوهش های ارتباطی صدا و سیما علمی-پژوهشی http://cr.iribresearch.ir
۶ پردازش علائم و داده ها   پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی علمی-پژوهشی   http://jsdp.rcisp.ac.ir
۷ پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-ترویجی  http://ph.aui.ac.ir
 ۸ مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-پژوهشی http://mth.aui.ac.ir
۹ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد خوراسگان علمی-پژوهشی http://journals.khuisf.ac.ir/jsr
۱۰ جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://journals.ui.ac.ir
۱۱ پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://ssoss.ui.ac.ir
 ۱۲ مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی-پژوهشی http://jcsc.iaocsc.ir
۱۳ جهانی رسانه دانشگاه تهران علمی-پژوهشی http://gmj.ut.ac.ir
۱۴ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) علمی-پژوهشی http://journals.ihu.ac.ir/index.php/iej/index
۱۵ تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی-پژوهشی http://fabak.ihcs.ac.ir
۱۶ رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://nea.ui.ac.ir