این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > اسکان مهمانان
.: اسکان مهمانان

  
 
محل اسکان (دانشگاه اصفهان) هزینه به ازای یک شب (تومان) برادران خواهران ظرفیت
خوابگاه دانشجویی (اتاق‌های ۴ نفره) ۱۵،۰۰۰ *   ۳۰
خوابگاه دانشجویی (اتاق‌های ۴ نفره) ۱۵،۰۰۰   * ۲۵
خوابگاه دانشجویی (اتاق ۶ نفره) ۱۰،۰۰۰ *   ۵۰
مهمانسرای دانشجویی (سوییت‌های ۳ و ۴ و ۵ تخته) ۲۰،۰۰۰ *   ۲۵
مهمانسرای دانشگاه (سوییت‌های ۳ و ۴ تخته) ۳۵،۰۰۰ *  * ۳۰
• ثبت نام برای اسکان، هنگام ثبت نام کنفرانس امکان پذیر است. 
• تمامی مبالغ به تومان می‌باشند. 
• اسکان در مهمانسرای دانشگاه صرفاً ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری است.
• اسکان همراهان صرفاً در مهمانسرای دانشگاه و با تماس مستقیم با شماره‌ی ۳۷۹۳۲۳۱۷ – ۰۳۱ امکانپذیر است. 
• لطفا در هنگام انتخاب نوع اسکان، به جنسیت توجه کامل داشته باشید.